Przypominamy podstawowe zasady udziału w OTI

15-05-2016 21:02

1. Test otwarty jest dla każdego chętnego przez tydzień (7 dni).
2. Jedna osoba (adres e-mail) może wziąć udział w jednym teście na każdym z trzech poziomów. Oznacza to, że jedna osoba może: raz uruchomić test podstawowy, raz rozszerzony oraz raz zaawansowany.
3. Limit jednego uruchomienia, ustalony jest dla całego okresu dostępności testu (7 dni), czyli maksymalnie 3 testy w ciągu 7 dni.

Poniżej przedstawiamy graficzny schemat kolejnych kroków, jakie musi przejść osoba przystępująca do testu.