Gra TIK? - TAK!

Co to jest TIK? - TAK!

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK!) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, był corocznie organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w latach 2011-2015.

Celem Konkursu było rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chciano stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Celem było również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów był bezpłatny i dobrowolny. Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzany był w trzech etapach: etap szkolny, etap regionalny oraz finał w Warszawie, podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

W 2016 roku z okazji obchodów 35-cio lecia, Polskie Towarzystwo Informatyczne przygotowało specjalną edycję gry TIK?-TAK!, w której udział może wziąć każdy, nie tylko uczniowie! Tegoroczna edycja gry TIK?-TAK! nosi nazwę: "Ogólnopolski Test Informatyczny" (OTI). Z okazji obchodów 35-cio lecia PTI, postanowiliśmy każdemu dać szansę, sprawdzenia się w ogólnodostępnym teście on-line.

Historia TIK? - TAK!

Gra TIK?-TAK! miała już 5 edycji, które odbywały się w kolejnych latach od 2011 do 2015 roku. Poniżej znajdują się odnosniki do archiwalnacyh stron zakończonych edycji:

           


Partnerem
Ogólnopolskiego Testu Informatycznego
jest UniCloud
pierwsza chmura 100% SSD w Polsce.